Algemene voorwaarden

Betalingen
Na een getekende offerte ligt de overeenkomst vast. Bij het aangaan van deze overeenkomst is een aanbetaling van vijftig procent van het totale factuurbedrag vereist, slechts na ontvangst van deze aanbetaling zal de gereserveerde datum definitief worden gemaakt.
Bij annulering van de overeenkomst na akkoord wordt de aanbetaling toch in rekening gebracht en niet gerestitueerd.
De overgebleven vijftig procent van het totale factuurbedrag wordt op de trouwdag in rekening gebracht en dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald. Pas na ontvangst van de volledige betaling zullen de foto’s door Ja ik wil Bruidsfotografie geleverd worden.

Foto’s
Ja ik wil Bruidsfotografie maakt een selectie. Deze foto’s worden zorgvuldig geselecteerd uit de gemaakte foto’s, waarbij er wordt gekeken naar diversiteit en kwaliteit. Vervolgens wordt deze reeks beelden nabewerkt.
Ja ik wil Bruidsfotografie levert de nabewerkte digitale foto’s in hoge resolutie binnen 6 weken na de trouwdag digitaal aan bij de klant. Indien de foto’s met spoed benodigd zijn, kan dat vooraf besproken worden en worden daar afspraken over gemaakt.

Producten
Het bestellen van fotoafdrukken en fotoproducten via Ja ik wil Bruidsfotografie verzekert u ervan dat u producten krijgt die perfect zijn qua kleuren en belichting omdat deze besteld worden bij een professionele fotovakcentrale. Onze apparatuur (beeldschermkalibratie) en nabewerking zijn volledig afgestemd op deze vakcentrale, waardoor kleuren gelijk zijn op print als in de nabewerking. Indien de fotoproducten besteld bij Ja ik wil Bruidsfotografie toch niet voldoen aan de kwaliteit die van een afdruk redelijkerwijs verwacht mag worden, of indien de klant fotoafdrukken beschadigd ontvangt, dient dit binnen zeven dagen na ontvangst gemeld te worden aan de fotograaf.

Digitale foto’s
Ja ik wil Bruidsfotografie levert de digitale foto’s als jpg-bestand in hoge resolutie. Deze foto’s worden met alle zorg geselecteerd en nabewerkt.
Voor alle digitale foto’s die door Ja ik wil Bruidsfotografie geleverd worden, geldt dat Ja ik wil Bruidsfotografie niet verantwoordelijk is voor de kleurweergave op uw beeldscherm. De kleuren kunnen namelijk per beeldscherm verschillen. Ja ik wil Bruidsfotografie bewerkt de foto’s op een gekalibreerd beeldscherm, waardoor de kleurweergave levensecht is. Als uw beeldscherm niet gekalibreerd is, kan het zijn dat de kleuren niet goed worden weergegeven op uw scherm.

Mini-album
Bij de fotopakketten zit standaard een mini-album inbegrepen van 15×15 centimeter met 24 pagina’s. Hiervoor mag het bruidspaar 20 foto’s uitkiezen die door Ja ik wil Bruidsfotografie in het album verwerkt worden. Ja ik wil Bruidsfotografie maakt een album-ontwerp. Wijzigingen in het ontwerp van het mini-album zijn alleen mogelijk tegen betaling. Ja ik wil Bruidsfotografie zal opdrachtgever vooraf op de hoogte brengen van de kosten daarvan.

Luxe fotoalbum
Voor de luxe fotoalbums uit de optionele albumpakketten geldt dat Ja ik wil Bruidsfotografie binnen 4 weken na levering van de digitale foto’s een album-ontwerp maakt. Een wijzigingsronde voor het albumontwerp door het bruidspaar is inbegrepen in de prijs, daarbij kunnen enkele foto’s gewisseld worden binnen de bestaande opmaak. Extra wijzigingen in het ontwerp zijn alleen mogelijk tegen betaling. Indien het bruidspaar akkoord is met het ontwerp, wordt het album besteld nadat het volledige factuurbedrag is voldaan.

Afdrukken
Foto’s worden geoptimaliseerd voor afdrukken bij de professionele fotovakcentrale. Als u zelf afdrukken van uw digitale foto’s bestelt, is Ja ik wil Bruidsfotografie niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Auteursrecht
De rechten van de foto’s blijven onder alle omstandigheden bij Ja ik wil Bruidsfotografie.
Voor commercieel gebruik van de foto’s door de klant, moet te allen tijde schriftelijk toestemming gegeven worden door Ja ik wil Bruidsfotografie.
Het is niet toegestaan om de geleverde foto’s in andere bewerkingen, zoals uitsnedes of met filters, via het web te verspreiden. Bij overtreding hiervan zal opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete betalen van € 1,500,= per overtreding en € 250 per dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 5.000,=, los van het recht op schadevergoeding van afnemer.
Bij foto’s die via het web verspreid worden, moet te allen tijden vermeld worden dat deze gemaakt zijn door Ja ik wil Bruidsfotografie.

Locatie
De locatie voor een bruidsreportage is de keuze van de klant, denk aan een back-up locatie ingeval van slechte weersomstandigheden, Ja ik wil Bruidsfotografie neemt geen verantwoordelijkheid indien de bruidsreportage  geen doorgang kan vinden als gevolg van weersomstandigheden of enig ander obstakel.
Eventuele locatiekosten komen in alle gevallen voor rekening van de klant, evenals parkeerkosten.

Ongevallen

Ja ik wil Bruidsfotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Onvoorziene omstandigheden
In geval van onoverkomelijke omstandigheden (bijv. ziekte, overlijden familielid etc.) waardoor het voor een of van de fotografen niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Ja ik wil Bruidsfotografie indien mogelijk zelf zorg dragen voor een vervangende tweede fotograaf, extra kosten zijn dan voor rekening Ja ik wil Bruidsfotografie. Indien een tweede fotograaf op deze datum niet beschikbaar is, zal er een restitutie gegeven worden voor een deel van het factuurbedrag.
In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Ja ik wil Bruidsfotografie de mogelijkheid een fotoreportage te onderbreken of annuleren.
Ja ik wil Bruidsfotografie zal in alle gevallen proberen om een goede vervangende fotograaf te regelen. Ja ik wil Bruidsfotografie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien er geen vervanger ingeschakeld kan worden door overmacht.

Gegevensverwerking 
Gegevens worden verwerkt zoals vermeld in de Privacy Verklaring die te vinden is onderaan de website. Het openbaar delen van foto’s (onder meer op sociale media en drukwerk) wordt alleen gedaan mits daar vooraf door de klant expliciet toestemming voor gegeven is.

Laatst gewijzigd op 1 mei 2018

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven